O nas

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego – Crohna powstało w odpowiedzi na potrzeby pacjentów i osób im bliskich, którzy codziennie zmagają się z trudną sytuacją, w jakiej postawiło ich życie.

Jesteśmy organizacją non-profit i od 2004 roku uczestniczymy w realizacji bardzo cennej inicjatywy edukacyjnej promującej wiedzę na temat istoty nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz możliwości ich leczenia. Celem działalności edukacyjnej Stowarzyszenia jest dążenie do uzyskania aktualnych informacji o chorobie i wymaganiach związanych z leczeniem. Poruszamy tematy związane z diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i chirurgicznym, postępowaniem dietetycznym, aspektami psychologicznymi, możliwościami płynącymi z najnowszych osiągnięć nauki i medycyny. Wskazujemy na sposoby radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Pragniemy wyjaśniać pojawiające się wątpliwości w oparciu o kontakty z wykwalifikowanym personelem medycznym. Działamy w ścisłej współpracy z Kliniką Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Colitis Ulcerosa i Choroby
Leśniowskiego – Crohna

60-355 Poznań
ul. Przybyszewskiego 49

Częstość występowania chorób jelit w ostatnich latach niepokojąco wzrasta. Wśród nich znajdują się Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit (NChZJ, ang. Infalmmatory Bowel Diseases, IBD). Stanowią one duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. Przewlekły charakter NChZJ i nie zawsze skuteczne leczenie stawiają je wśród największych problemów i wyzwań współczesnej gastroenterologii. Są one poza problemem medycznym także problemem społecznym i problemem indywidualnym pacjenta. I chociaż dokonano olbrzymiego postępu w zrozumieniu przyczyn i mechanizmów powstawania oraz w leczeniutych chorób, to w dalszym ciągu należą do chorób trudnych zarówno dla lekarzy, jaki dla pacjentów. Istotnie pogarszają jakość życia z powodu przykrych i przewlekłych objawów. Ważne dla nas jest także pogłębienie wrażliwości społecznej na środowisko osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit oraz przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród chorych.