Droga do Pracy

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE COLITIS ULCEROSA I CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Laureat konkursu Zwyczajnie Aktywni 2013
zaprasza osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit do udziału w projekcie

Droga do Pracy

O konkursie „Zwyczajnie Aktywni”:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Elżbiety Jaworskiej i Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma Abbvie Polska dostrzegając potrzebę wsparcia działań na rzecz aktywizacji zawodowej pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi, wspólnie przygotowali program ZWYCZAJNIE AKTYWNI i konkurs o grant skierowany do organizacji pacjentów. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej osób chorych i wsparcie organizacji pacjentów w ich realizacji.

W pierwszej edycji konkursu ,,ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2013” kapituła konkursu nagrodziła projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna ,,Droga do Pracy”. Projekt został wyróżniony z uwagi na pomysł aktywizacji zawodowej chorych, który umożliwi im nie tylko odnalezienie się na rynku pracy, ale także da szansę na pełny udział w życiu społecznym. Dzięki proponowanym warsztatom i zajęciom, pacjenci będą mieli szansę na zdobycie umiejętności, które pozwolą im przezwyciężyć ograniczenia, jakie napotykają w pracy i codziennym życiu. Projekt ,,Droga do Pracy” uczy, jak nie pozostać biernym wobec choroby. Elementem projektu jest także pokazanie i uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest wzięcie spraw w swoje ręce i świadome działanie przeciw wykluczeniu z życia zawodowego i społecznego.

O projekcie „Droga do Pracy”:

Projekt adresowany jest do osób chorujących na nieswoiste choroby zapalne jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) w wieku od 18 do 60 lat, które poszukują wsparcia w aspekcie utrzymania i kontynuacji pracy zawodowej, wyboru ścieżki kariery zgodnej z predyspozycjami i ograniczeniami, jakie niesie choroba lub planują zmianę profilu zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w okresie od 15 stycznia 2014 roku do 30 października 2014 roku. Przewidziana liczba uczestników: 30 osób (podzielonych na 2 grupy warsztatowe po 15 osób każda).

Warunki udziału w projekcie opisano w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępnym w załączeniu oraz w Klinice Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (sekretariat), ul. Przybyszewskiego 49.

W ramach projektu oferujemy:

 • Dwudniowy pobyt w Gołuchowie k/ Kalisza,
 • Warsztaty psychologiczne (15h: warsztaty z komunikacji, warsztaty walki ze stresem, warsztaty pracy z przekonaniami, rozwój poczucia własnej wartości),
 • Warsztaty pracy z ciałem (11 h),
 • Zajęcia z zakresu poprawy umiejętności poruszania się po rynku pracy (2,5 h),
 • Zajęcia z przedsiębiorczości (2,5 h),
 • Spotkanie warsztatowe „Autoprezentacja, znajdź w sobie mocne strony” (3,5 h).

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w warsztatach oraz spotkaniach informacyjnych wg załączonego harmonogramu,
 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów i doradców zawodowych,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wyżywienie w trakcie trwania warsztatów,
 • Spotkanie integracyjne oraz nocleg w Gołuchowie.

Nabór do projektu trwa od 15.02.2014 r. do 15.03.2014 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji dostępne są pod nr tel.: 668 225 771 (Wiesława Pietrzak-Bednawska) lub 608 521 033 (Monika Piwecka) od poniedziałku do soboty w godz. 18:00-19:00.

Nasz Partner:

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka
i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Organizator:

Finasowanie:

Pliki do pobrania:

Harmonogram realizacji projektu
Regulamin
Deklaracja uczestnictwa
Ulotka informacyjna