Droga do Pracy – bis

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE COLITIS ULCEROSA I CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Laureat konkursu Zwyczajnie Aktywni 2014
zaprasza osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit do udziału w projekcie

Droga do Pracy – bis

O konkursie „Zwyczajnie Aktywni”:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Elżbiety Jaworskiej i Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma Abbvie Polska dostrzegając potrzebę wsparcia działań na rzecz aktywizacji zawodowej pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi, wspólnie przygotowali program ZWYCZAJNIE AKTYWNI i konkurs o grant skierowany do organizacji pacjentów. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej osób chorych i wsparcie organizacji pacjentów w ich realizacji.

W pierwszej edycji konkursu ,,ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2014” Kapituła Konkursu nagrodziła projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna ,,Droga do Pracy – bis”. Jest on kontynuacją nagrodzonego w 2013 roku planu działań terapeutycznych i warsztatowych, mających na celu budowanie niezbędnych kompetencji na rynku pracy dla osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Projekt zawiera szeroki i interesujący zakres działań wspierających, pozwalający podnieść lub utrzymać aktywność zawodową w kilkuletniej perspektywie.

O projekcie „Droga do Pracy – bis”:

Projekt adresowany jest do osób chorujących na nieswoiste choroby zapalne jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) w wieku od 20 do 60 lat, które poszukują wsparcia w aspekcie utrzymania i kontynuacji pracy zawodowej, wyboru ścieżki kariery zgodnej z predyspozycjami i ograniczeniami, jakie niesie choroba.

Projekt realizowany jest w okresie od 15 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku.

Warunki udziału w projekcie opisano w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępnym w załączeniu oraz w Klinice Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (sekretariat), ul. Przybyszewskiego 49.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • Bezpłatny udział w warsztatach oraz spotkaniach informacyjnych wg załączonego harmonogramu,
  • Wykwalifikowaną kadrę trenerów i doradców zawodowych,
  • Konsultacje gastroenterologiczne,
  • Zabiegi z zakresu terapii manualnej,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Wyżywienie w trakcie trwania warsztatów,
  • Spotkanie integracyjne oraz nocleg w Gołuchowie k/Kalisza.

Nabór do projektu trwa od 1 do 31 marca 2014 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji
dostępne są pod nr tel.: 668 225 771 (Wiesława Bednawska)
lub 502 366 858 (Juliusz Szermelek)
od poniedziałku do soboty w godz. 18:00-19:00.

Nasz Partner:

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka
i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Organizator:

Finasowanie:

Pliki do pobrania:

Harmonogram realizacji projektu
Regulamin
Deklaracja uczestnictwa
Ulotka informacyjna
Film informacyjny (format MP4 50MB)